วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

51. Cryptococcal meningitis/CSF profile

ชาย 32 ปี First diagnosis of seropositive, ปวดศรีษะ 7 วัน ไม่ไข้ ไม่คลื่นใส้อาเจียน, PE: stiffneck, no papilledema, ผล LP ดังนี้ คิดถึงอะไร ทำอย่างไรต่อ จะให้การรักาเบื้องต้นอย่างไร [ LP: OP 58 cmH2O, clear , BS 132 mg%]
Reveiw: Cryptococcal meningitis in HIV infected: Experience from a North Indian tertiary center จาก neurology india พบว่า 50% ของผู้ป่วยจะไม่มี WBC ใน CSF และ 15 % India ink test negative, ส่วน Cryptococcal Ag. มี sensitivities = 93-100% , specificities = 93-98%, False positive แค่ 0-0.4% จึงถือเป็น test ที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ [ ซึ่ง setting ของผู้ป่วยคนนี้ก็เข้าได้กับ Cryptococcal meningitis และได้ start amphotericin -B ไปแล้ว ส่วน TB meningitis กำลังหาข้อมูลอยู่ รอก่อนนะครับ] ส่วน WBC ไม่พบใน CSF ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากผู้ป่วยมี WBC ต่ำในเลือด และจาก low immune ทำให้ขบวนการ inflammation ไม่ค่อยเกิดขึ้น

หามาเพิ่ม: ใน TB meningitis ก็สามารถพบภาวะไม่มี WBC ใน CSF ได้แต่ยังไม่เจอเรื่อง%โดยจะเจอมากกว่าในผู้ป่วย HIV เมื่อเทียบกับ Non HIV ซึ่งจะพบ WBC เฉลี่ยประมาณ 30 - 1000 WBC/mm3

1 ความคิดเห็น: