วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

66. Chronic hepatitis C infection

ชาย 42 ปีUnderlying DM มีตับอักเสบ ผล Lab เป็นดังนี้ Dx?, Mx ?

Chronic hepatitis C หมายถึงการมี Anti HCV และ HCV RNA โดยวิธีที่ไว [PCR] ในเลือดร่วมกับการมีภาวะอักเสบเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป ถ้าตรวจเจอ Anti HCV แต่ไม่พบ HCV RNA ให้เจาะซ้ำอีก 6 เดือนถ้ายังไม่พบอีกแสดงว่าน่าจะเป็นภูมิต่อต้าน ซึ่งเป็นภาวะที่หายจาก HCV infection
วัตถุประสงค์ของการรักษา: 1. เพื่อกำจัดเชื้อ HCV 2. ยับยั้งการอักเสบของตับเพื่อลดการเกิดตับแข็งและมะเร็งตับ 3. ลดการเลียชีวิต ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
State of HCV

Algorithm of treatment HCV
ขยายภาพ http://hcv.org.nz/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/treatemnt-flowchart.jpg

2 ความคิดเห็น:

 1. case นี้ antiHCV positve มี false positive ได้แต่ confirm โดย HCV RNA แล้ว ว่า positive จริง
  จาก emzyme SGPT ประมาณ 2 เท่า ตามเกณ ก็คือ

  indication treat chronic hepatitis C
  1. SGPT > 1.5 เท่า 2 ครั้ง ใน 6 เดือน
  2. liver biopsy มี cirrhosis
  ( ไม่รู้ว่ามี guide line ใหม่ยังนะนี่จำตอนสอบบอร์ด)

  จากนั้นก็ดู genotype

  1. genotype 1,4,6

  Pegasys 180 ug/wk +RBV 1000-1200mg/d 48 wks
  Pegintron 1.5ug/kg+RBV 10.6 mg/kg 48 wks

  2.genotype 2,3

  IFN 3 mu tiw+RBV 1000-1200 mg/d 48 wks
  Pegasys 180 ug/wk +RBV 800 mg/d 24 wks
  Pegintron 1.5ug/kg+RBV10.6 mg/kg 24 weks

  follow up

  1.CBC q 2wk in first mo then monthly ( ribavirin มี side effect hemolysis )
  2.Cr/uric monthly ( ribavirin contraindication in renal insufficiency )
  3.Contraception on both partner
  4.HCV RNA at 12 wk for genotype 1 to evaluate EVR(early virological respond)
  5.HCV RNA at 24 wk after stop drug to evaluate SVR

  ตอบลบ
 2. อืมละเอียดมาก ผมว่า ให้ลองงดเหล้า + R/O NAFLD ก่อน ถ้า LFT ลดก็ไม่ต้องทำอะไร ถ้าไม่ลง การรักษา HCV ค่อนข้างยากเพราะต้องใช้ IFN ซึ่งแพงมาก + Ribavarin (การใช้ ribavarin เดี่ยวๆ ลด ALT & Histo score ได้ แต่ไม่ลด RNA virus จึงไม่ใช้)ถ้าไม่มีเงื่อนไขของราคา

  ตอบลบ