วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

67. Ultrasound with lung lesion

หญิง 73 ปี เคยเป็นปอดอักเสบ 3 เดือนก่อน ยังไอเล็กน้อย หายใจไม่อิ่ม PE: no dyspnea, decrease Rt. breath sound, CXR with U/S เป็นดังนี้คิดถึงอะไร
จาก CXR ท่า frontal และ lateral เมื่อปรียบเที่ยบกับรูปภาพคิดว่าพยาธิสถาพน่าจะเป็นที่ Right middle lobe มากกว่า labe อื่น แต่ที่ดูขอบเขตไม่ชัดเจนเหมือนในรูปอาจจะเกิดจากการมี chronic inflammation หรือมี effusion และเมื่อดู U/S ก็ช่วยยืนยันว่ามี pleural effusion จริง และพบlesion ที่มี parenchyma คล้ายเนื้อตับ [ hepatization] ซึ่งอาจจะเป็น collapse lung หรือ consolidation lung ส่วนถ้าเป็น malignancy mass ก้อนน่าจะ inhomogeneos กว่านี้ ต่อไปก็มาดูว่าภาวะหรือมี การติดเชื้อ อะไรที่ทำให้ผู้ป่วยเป็นมาอย่างน้อย 3 เดือนแล้วยังไม่หาย ซึ่งการจะได้มาของ definite diagnosis ก็คงต้องใช้เครื่อมือที่ละเอียดขึ้น จะทำ thoracentesis เองก็มีน้ำเฉพาะตรงใต้ตับ case นี้จึง refer แล้วครับ มีรูปสวยสวยให้ศึกษาดูจ้า

1 ความคิดเห็น:

  1. parapneumonic effusion +/- abscess ดูจาก dome of diaphragm ขวามันไม่สวย โค้งขึ้น + ท่าข้างดูมันทึบ + U/S มีน้ำหลังตับ

    ตอบลบ