วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

199.หญิง 41 ปี underlying DM with ischemic stroke ตั้งครรภ์ 5 เดือน

หญิง 41 ปี underlying DM with ischemic stroke รับประทานยา biguanide [metformin 500 mg] 1x2, enalapril[5] 0.5x1, ASA [81] 1x1, simvastatin[10] 1x1, พบว่าตั้งครรภ์ 5 เดือน จะต้อง
ปรับใช้ยาอย่างไร


•Aspirin: category C, เป็น D เมื่อใช้ยาขนาดสูงในไตรมาสที่ 3
•Enalapril: category C, เป็น D เมื่อใช้ยาในไตรมาสที่ 2 , 3
•Simvastatin: category X
•Biguanide [metformin] category B แต่ควรเปลี่ยนเป็น insulin แทนตอนตั้งครรภ์ เนื่องจากไม่ผ่านรกและสามารถทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลเป็นไปตามเป้าหมายได้ดีกว่า ส่วน ASA เป็น Category C และใช้ขนาดต่ำ ถ้าพิจารณาแล้วว่าผลดีมีมากกว่าผลเสียเพราะผู้ป่วยเคยเป็น ischemic stroke ก็ควรหยุดตอนใกล้คลอด ความคิดเห็นที่ส่งมาตอบได้ละเอียดดีครับ

2 ความคิดเห็น:

 1. bigunide ( meformin ) เป๊น category B แต่ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์

  enaril เป็น category C in first trimester and D in 2nd and 3 rd trimester

  aspirin low dose เป็น category C/D (กรณี full dose aspirin in 3 rd trimester )

  simvastatin เป็น Category X Simvastatin (รวมทั้งกลุ่ม Statins) เนื่องจากอาจทำให้แท้ง, ทารกที่เกิดมาพิการ หรือ ตายได้

  ก๊น่าจะ off meformin ใช้ insulin แทน
  off enaril ใช้ methyldopa แทน
  aspirin เป็น category C แต่คิดว่า low dose น่าใช้ถ้าเทียบ risk benefit ถือว่าคุ้มค่อย off ตอนใกล้ๆคลอด
  statin ต้อง off จะใช้อะไรแทน ไม่แน่ใจนะ ขึ้นกับ LDL แม่ด้วยถ้าสูงมาก อาจใช้ตัวอื่นใน category C เช่น ezetrol, cholestyramine แทนนะจ๊ะ

  ตอบลบ
 2. Stroke in the young อาจมีอย่างอื่นซ่อนอยู่?

  ตอบลบ