วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

500.ชาย 68 ปี.ไอเสมหะเล็กน้อย เหนื่อยง่าย 5 วัน

ชาย 68 ปี.ไอเสมหะเล็กน้อย เหนื่อยง่าย 5 วันTemp 38, Minimal fine crepitaion Rt. lung, CXR เป็นดังนี้, สิ่งที่เห็นจาก CXR มีอะไรบ้าง
ขอขอบคุณทุกความเห็นครับ
พบมี Round hyperdensity lesion ( Solitary pulmonary nodule) บริเวณ right upper lung field และพบว่าอยู่ทาง posterior เมื่อดูจากท่า lateral view (ลูกศรสีแดง) และคิดว่าน่าจะมี pneumonia ที่ปอดสองข้าง แต่เห็นชัดมากที่ RML pneumonia ส่วนท่า lateral คล้ายมี RML mild atelectasis (ลูกศรสีน้ำเงิน)

ภาพจาก web (ลูกศรดำ = เงาของหัวใจด้านขวาที่ขอบเขตความคมชัดลดลง ส่วนลูกศรขาวคือ RML infiltration)

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ6/5/53 00:01

  RML loculated pleural effusion
  infil RLL
  c ?RML atelectesis

  ตอบลบ
 2. R/o pulmonary nodule RUL posterior part ~ T2-T3 thoracic vertebral level

  -Pulmonary interstitial infiltration Both lung but prominent RML field > RUL field

  - Borderline cardiomegaly

  Imp Interstitial pneumonia with SPN
  DDx Bronchioalveolar cancer
  CHF

  ตอบลบ