วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

504. Heat stroke with dehydration

ชาย 20 ปี ทำงานกลางแดดทั้งวัน เวียนศรีษะ หน้ามืด เกร็งกระตุก เหงื่อซึม แต่รู้ตัว ผล Lab เป็นดังนี้ จะวินิจฉัยอะไรดีครับ

ดูจาก CBC ถ้าไม่มีภาวะอื่นนอกเหนือจากประวัติที่ผู้ป่วยทำงานตากแดดทั้งวันจะพบว่า Hct สูงมากๆ น่าจะมีภาะขาดน้ำที่รุนแรง มี creatinin สูงขึ้นอาจอธิบายจาก prerenal cause แต่แปลกตรงที่ BUN ไม่สูงมากขึ้นตามไปด้วย จากข้อมูลข้างต้นทำให้คิดถึงภาวะ Heat stroke ร่วมกับ dehydration เมื่อให้การรักษาโดยการให้ชดเชยสารน้ำทางหลอดเลือดดำต่อมา F/U พบ Hct เหลือ 45%, creatinie เท่ากับ 1.2 mg/dl สามารถให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ วันที่มาอาการก็ปกติดี ลองศึกษาเพิ่มเติมตาม Link ด้านล่างนะครับ


http://arjong.blogspot.com/2010/03/heat-stroke.html http://emedicine.medscape.com/article/166320-overview

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ9/5/53 10:37

  heat stroke

  ตอบลบ
 2. case นี้ดูแล้วเหมือน erythrocytosis แต่ series อื่นไม่ค่อยสูง จึงคึดว่าน่าจะเป็น secondary จาก dehydration ที่ทำงานกลางแดด และอาจจะเป็น heat stroke ทำให้ชักได้

  ตอบลบ
 3. Exertional Heat Stroke

  ตอบลบ