วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

513. Neuroleptic malignant syndrome

ชาย 40 ปี รับประทานยาเกินขนาด ได้แก่ Haloperidol 5 mg, Benzhexol 5 mg, Diazepam 5 mg อย่างละมากกว่า 50 เม็ด ผู้ป่วยหลับลึกตลอด หายใจเบา ๆ O2 sat room air น้อยกว่า 95%, ไข้สูง 39-40 องศา C ตลอด, HR มากกว่า 100/min ไม่สามารถปัสสาวะเองได้มี fully of urinary bladder ผลตรวจเลือดเป็นดังนี้ จะคิดถึงภาวะใดได้บ้าง ( CBC, DTx ปกติ)


สงสัย Neuroleptic malignant syndrome ดังข้อมูลในตารางต่างๆ ด้านล่าง

2 ความคิดเห็น:

 1. สน Intern 313/5/53 14:25

  R/o Neuroleptic malignant syndrome

  Ddx Other causes of Rhabdomyolysis
  Eg. Drugs induced
  Toxin
  Malignant Hyperthermia
  Heat Stroke
  Status Epilepticus
  Pyomyositis with sepsis

  ตอบลบ
 2. Dx Neuroleptic malignant syndrome

  ตอบลบ