วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

528. Systemic sclerosis (Scleroderma)

มีผู้ป่วยที่สงสัย Systemic Sclerosis (Scleroderma) จึงขอถามว่ามีเกณฑ์ในการวินิจฉัยอย่างไร แยกเป็นกี่ชนิดย่อย โดยสามารถแยกจากกันได้อย่างไร

The American College of Rheumatology (ACR) 
โดยต้องมี 1 major criterion หรือ 2 minor criteria ดังนี้
-Major criteria
การมี proximal scleroderma มีลักษณะตึง หนา และแข็งผิวหนังของนิ้วมือและผิวหนังที่เหนือต่อ 
imetacarpophalangeal หรือ metatarsophalangeal joints ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อทุกระยางค์ ใบหน้า คอ และลำตัว (อกและท้อง)
-Minor criteria
1.Sclerodactyly มีลักษณะตึง หนา และแข็งผิวหนังของนิ้วมือจำกัดอยู่แค่นิ้วมือ
2.Digital pitting scars คือปลายนิ้วมีแผล หรือการลดลงของเนื้อเยื่อที่บริเวณ finger pad เนื่องจากการขาดเลือด การกดบริเวณปลายนิ้ว
3.Bibasilar pulmonary การเกิดผังผืดที่ปอด ซึ่งรวมถึง bilateral reticular pattern of linear หรือ lineonodular densities ซึ่งส่วนมากมักเกิดที่ส่วนฐานของปอดจากการเอกซเรย์ปอดแบบมาตรฐาน ซึ่ง densities นี้อาจจะถือว่าเป็นลักษณะของ diffuse mottling หรือ honeycomb lung โดยลักษณะดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคของปอดอื่นๆ
Subsets of systemic sclerosis
* หมายถึง CREST( calcinosis, Raynaud’s, esophageal dysmotility, sclerodactyly, telangiectasia).

Ref: http://emedicine.medscape.com/article/331864-overview
http://www.medicalcriteria.com/criteria/reu_scleroderma.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น