วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

511. Common peroneal nerve lesion

ชาย 39 ปี ชาที่หลังเท้าขวา กระดกข้อเท้าไม่ขึ้น เดินลำบาก 1 สัปดาห์ ไม่มีประวัติบาดเจ็บ PE: decrease sensory right lower leg [dorsal] and right foot [dorsal] ให้กระดกข้อเท้าขึ้นพร้อมกันทั้งสองข้างเป็นดังภาพ, film LS spine ดังนี้ คิดว่ามี lesion ที่ใดได้

Common peroneal nerve เป็นเส้นประสาทหลักที่ต่อมาจากเส้นประสาท sciatic ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อด้านหน้าและด้านข้างของขา เป็นเส้นประสาทที่ถูกทำลายได้บ่อยที่สุดของขาส่วนล่าง โดยตำแหน่งมีโอกาสได้รับบาดเจ็บได้ง่ายโดยอยู่ในแนวขวางทางด้านข้าต่อส่วนหัวของกระดูก fibula อาจได้รับบาดเจ็บโดยตรงจากแรงภายนอก หรือการเหยียดเข่าออกหลังจากงอเข่าเข้าอย่างเต็มที่อยู่เป็นเวลานาน อาการมักหายเองได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ถ้าเป็นการกดเบียดแบบทั่วไปที่ไม่รุนแรง
อาจจะมีอาการได้แก่
-foot drop
-weakness of dorsiflexion and eversion of the foot
-weakness of extensor hallucis longus
-inversion and plantar flexion are normal
-anaesthesia over the lower lateral part of the leg and dorsum of the foot; often with little or no sensory loss
-all reflexes are intact - the ankle jerk is lost in a sciatic nerve lesion
-wasting of the anterior tibial and peroneal muscles
ส่วน film LS spine เท่าที่เห็นยังไม่พบความผิดปกติที่ชัดเจน

http://www.gpnotebook.co.uk/simplepage.cfm?ID=1872363524

1 ความคิดเห็น:

 1. lesion เป็นได้ตั้งแต่ UMN และ LMN
  เช่น parasagital stroke syndrome
  เช่น nerve root ช่วง L4-L5-S1 โดยเฉพาะ L5 eg. Superior Gluteal nerve
  Lumbosacral Plexus
  Sciatic nerve
  Common peroneal nerve
  Deep Br. of Common Peroneal nerve
  คนนี้ต้องตรวจ Hip Abductor, Trendelenburg gait, Eversion ของ Foot และ plantar flexion ถึงจะบอก Anatomy ที่ชัดเจนได้ รวมถึงต้องตรวจ sensory dermatome ให้ละเอียด

  ---มีชาร่วมด้วย อาจจะเป็นตรง spinal nerve ของ L5 ได้[Ventral+dorsal nerve Root รวมกันแล้ว]
  ---หรืออาจเป็น Entrapment syndrome ของ common peroneal nerve ตรง fibular head---> แบบนี้จะมีเสีย Eversion+foot drop
  ---หรืออาจเป็น Entrapment syndrome ตรง Deep Br. of Common Peroneal nerve โดยตรง

  ตอบลบ