วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

540. Boutonniere deformity of the finger

ชาย 68 ปี ตรวจพบนิ้วมือเป็นอย่างนี้ ใครจะช่วยวินิจฉัย กลไลการเกิด สาเหตุ การรักษา
Boutonniere Deformity of the Finger
พบลักษณะที่ข้อนิ้วกลางไม่สามารถเหยียดออกได้ และปลายนิ้วไม่สามารถงอเข้าได้ เกิดจากการมี extensor tendon ที่ติดอยู่กลับ  middle phalanx ได้รับบาดเจ็บเป็นลักษณะแบบ central slip ดังภาพด้านล่าง โดยเกิดที่บริเวณทางด้านหลังของข้อ PIP สาเหตุ เช่น จากการบาดเจ็บ, การอักเสบเรื้อรังของ PIP joint ใน RA, การถูกไฟลวกอย่างรุนแรง, จากการที่มี Dupuytren's contracture
 รักษาโดยการไม่ผ่าตัดคือการดาม ส่วนการผ่าตัดคือการซ่อมเส้นเอ็นดังกล่าว การทำกายภาพบำบัด ซึ่งมีรายละเอียดในการพิจารณาการรักษาค่อนข้างมาก เชิญอ่าตาม link เพิ่มครับ....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น