วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

521. Antituberculosis drug [regimen no rifampicin]

หญิง 29 ปี Tuberculosis of pleura รับประทานยา rifampicin แล้วมีตับอักเสบ rechallenge แล้วก็ยังมีตับอักเสบอยู่ ตอนนี้ on INH, Ethambutol, Ofloxacin มีคำถามว่าจะใช้ยาสูตรนี้ต่อได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด


ในกรณีที่ Rifampicin ไม่สามารถใช้ได้อาจจะจากการดื้อยาหรือการแพ้ยาก็สามารถใช้สูตรดังกล่าวได้แต่ถ้าให้ดีก็ควรมี PZA ร่วมด้วยในช่วง 2 เดือนแรก โดยระยะเวลาการให้ยาอาจต้องเพิ่มเป็น 12 - 18 เดือน แต่บางแนวทางอาจให้ใช้สูตร  INH, Ethambutal, PZA เป็นเวลา 6-9 เดือนเลยก็ได้

http://sci.hcu.ac.th/MI/PPT/3133/12Mycobac.pdf
http://www.cueid.org/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,89/Itemid,42/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น