วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

525.Adenosine deaminase (ADA)

ช่วงนี้มีผู้ป่วยหลายคนที่ยังต้องรอผล Adenosine deaminase (ADA) จึงอยากถามว่าเป็นการตรวจด้วยวิธีใด นำมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง มีข้อควรพิจารณาอย่างไรบ้าง


ADA เป็นเอ็นไซม์ที่เปลี่ยนแปลงปฎิกริยา deamination ของ adenosine และ deoxyadenosine เป็น inosine และ nucleosides ตามลำดับ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและเพิ่มจำนวนของ lymphocytes
ADA ถูกพิจารณาว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึง cellular immunity เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงของ lymphocytes ถ้าขาดจะทำให้เกิดมี lymphocytes ต่ำ ภูมิคุ้มกันลดลง
ADA สามารถพบได้ในโรคหลายชนิด ได้แก่กลุ่มโรคที่มีการสร้างสารน้ำและที่มี lymphocytes สูง รวมทั้งวัณโรค เนื้องอก การติดเชื้อไวรัสเฉียบพลัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ADA ที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับการอักเสบที่เกี่ยวเนื่องกับ T cell lymphocytes 
ส่วนวิธีการตรวจเท่าที่ search ดูจะใช้วิธี spectrophotometric

ดังนั้นจึงใช้ความรู้ตรงนี้มาประยุกต์ใช้ในการช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรค
การใช้ ADA จากน้ำในเยื่อหุ้มปอด ในการวินิจฉัยวัณโรค จะมีความไวร้อยละ 90-100 ความจำเพาะร้อยละ  80-100 โดยค่าที่เหมาะสมในการวินิจฉัยคือที่ 47-60 U/L 

Ref: http://www.sbmt.org.br/arquivos/artigos/06.pdf
http://www.thaichest.org/atat3/pdf/art_31_2/art_31_2_3.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น