วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

523. Diagnosing otitis media —otoscopy and cerumen removal

Diagnosing otitis media —otoscopy and cerumen removal
videos in clinical medicine      NEJM      May20,   2010

คำว่า Otitis media หมายถึงการอักเสบของหูชั้นกลาง โดยอาจแบ่งได้เป็น การอักเสบที่มีน้ำหรือไม่มีน้ำในหูชั้นกลางก็ได้ โดยทั้งสองภาวะมีการลดลงของการเคลื่อนไหวและมีการขุ่นของเยื่อแก้วหู โดยทั่วไปสามารถให้การวินิจฉัยภาวะเยื่อแก้วหูอักเสบเฉียบพลันได้โดยการมีเยื่อแก้วหูโป่งขึ้น  ส่วนเยื่อแก้วหูอักเสบร่วมกับการมีน้ำสามารถให้การวินิจฉัยได้โดยการที่เยื่อแก้วหูอยู่ในแนวกึ่งกลางหรือมีการถูกดึงรั้ง ความชำนาญและเทคนิคในการตรวจหูด้วยการใช้เครื่องมือตรวจหูโดยเฉพาะการใช้ pneumatic otoscopy จะทำให้การตรวจวินิจฉัยภาวะต่างๆดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการฝึกฝนในการตรวจและการใช้เครื่องมือยังสามารถนำมาใช้การเอาขี้หูออกได้อย่างสะดวกมากขึ้นด้วย
โดยบทความนี้กล่าวครอบคลุมในเนื้อหาเกียวกับ
Overview
Indications
Equipment
Proper Positioning
Cerumen Removal
Pneumatic Otoscopy
Summary

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น