วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

542. Parotid gland abscess

หญิง 42 ปี มีก้อนที่ใต้หูซ้าย 1 สัปดาห์ ปวดมาก มีไข้ กดเจ็บ ไม่มีบาดแผลภายนอก ไม่มีแผลในปาก จะมี Differential diagnosis อะไรบ้างครับ

Consult ศัลยกรรม ได้ทำ U/S with aspiration ได้เป็น pus และทำ incision and drainage ต่อ พบว่าเป็น parotid gland abscess
น้องสนหา Differential diagnosis มาได้เยอะดีขออนุญาตินำมาลงเป็นเฉลยนะครับ

BY Anatomy+Etiology
1. Mump Parotitis
2. Parotid gland Abscess e.g. staph
3. Parotid Tumor
4. Infected Preauricular cysts, pits, fissures, and sinuses
5. Cellulitis of that area or extend from adjacent area
6. Obtruction of stensen duct from any causes
7. TMJ arthritis/synovitis
8. Bone cyst

1 ความคิดเห็น:

 1. BY Anatomy+Etiology
  1. Mump Parotitis
  2. Parotid gland Abscess e.g. staph
  3. Parotid Tumor
  4. Infected Preauricular cysts, pits, fissures, and sinuses
  5. Cellulitis of that area or extend from adjacent area
  6. Obtruction of stensen duct from any causes
  7. TMJ arthritis/synovitis
  8. Bone cyst

  ตอบลบ