วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

501. Cerebrospinal fluid finding

หญิง 43 ปี immunocompromise host CD4 15 cell (2%) ปวดศรีษะมาก 1 สัปดาห์, PE: Terminal stiffneck, blurred disc margin both eyes, no other focal neurological deficit, , ผล LP เป็นดังนี้ น่าจะเป็นอะไรได้บ้างครับ

จะเห็นว่า CSF profile ดังกล่าวสามารถเป็นได้ทั้ง Tuberculosis และ fungus โดยเฉพาะ cryptococcal ใน immunocompromise host และผล CSF กลับมาพบว่า cryptococcal antigen: positivehttp://www.aafp.org/afp/2003/0915/p1103.html#afp20030915p1103-t2

3 ความคิดเห็น:

 1. น่าจะเป็น Cryptococcal Meningitis มากที่สุด
  Ddx TB

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ7/5/53 13:25

  แล้วหมอจืดจะเฉลยเมื่อไหร่ค่ะ

  ตอบลบ
 3. TB meningitis ดูจาก Protein ที่สูง น้ำตาลต่ำ น้องๆต้องระวังเจาะหลังในคนไข้ที่มี sign increase ICP เพราะเคยมีคนเจาะหลังแล้วเกิด Herniated มาแล้ว ให้ส่ง CT brain ก่อน

  ตอบลบ