วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

506. Ventricular septal defect/Echocardiography

หญิง 24 ปี ไม่เหนื่อยหอบ พบมี murmur เป็นแบบ pansystolic murmur grade 3 at left sternal border, ผล echo พบดังนี้, คิดถึงอะไรดีครับ [เป็น parasternal short axis view ก่อนและช่วงที่ใส่ color flow]

เป็นภาพ shot axis ที่ left ventricular ซึ่งน่าจะเป็น ventricular septum defect เพราะมี color flow วิ่งผ่านระหว่าง septum และจะเห็นเป็นร่องหรือรูอย่างชัดเจน วัดได้ขนาด 0.316 cm.

(ภาพจาก web)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น