วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

510. Myasthenia Gravis/suspect

เกิดความผิดพลาดในการจัดเรียงหัวข้อ กำลังได้รับการแก้ไข !
 หญิง 31 ปี เวลารับประทานอาหารจะจุกแน่นคอ กลืนไม่ค่อยลง อ่อนแรงแขนขา ตรวจ enhancing test พบดังนี้ (ภาพก่อนและหลังทำตามลำดับ) ให้ยกแขนไม่ถึง 30 วินาทีมีลักษณะดังภาพ นับ 1-100 ได้แต่เสียงจะเบาลง คิดถึงอะไรดีครับ จะต้องยืนยันการวินิจฉัยอะไรเพิ่มหรือไม่ [ Electrolyte, CBC, BUN, Cr, LFT, ESR, Cortisol, CPK ทั้งหมด WNL]
Myasthenia Gravis Foundation of America Clinical Classification:
• Class I: Any eye muscle weakness, possible ptosis, no other evidence of muscle weakness elsewhere
• Class II: Eye muscle weakness of any severity, mild weakness of other muscles
o Class IIa: Predominantly limb or axial muscles
o Class IIb: Predominantly bulbar and/or respiratory muscles
• Class III: Eye muscle weakness of any severity, moderate weakness of other muscles
o Class IIIa: Predominantly limb or axial muscles
o Class IIIb: Predominantly bulbar and/or respiratory muscles
• Class IV: Eye muscle weakness of any severity, severe weakness of other muscles
o Class IVa: Predominantly limb or axial muscles
o Class IVb: Predominantly bulbar and/or respiratory muscles (Can also include feeding tube without intubation)
• Class V: Intubation needed to maintain airway
บางครั้งการวินิจฉัยโดยอาศัยประวัติและการตรวจร่างกายไม่สามารถให้ definite diagnosis ได้ จึงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มได้แก่
-Blood tests
-Imaging tests (e.g., x-ray, CT scan)
-Intravenous anticholinesterase or Tensilon test
-Medical history
-Neurological tests (e.g., electromyography)
ดังนั้นในผู้ป่วยจึงอาจเป็น class IIIa ได้

http://en.wikipedia.org/wiki/Myasthenia_gravis
http://www.neurologychannel.com/myastheniagravis/diagnosis.shtml
http://www.myasthenia.org.au/html/diagnosis.htm

1 ความคิดเห็น: