วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

537. Bilateral nodular infiltration/CXR

หญิง 71 ปี อ่อนเพลีย ไอเล็กน้อย ไม่ไข้ นน.ลด 3 กก.ในช่วง 1 เดือน, CXR เป็นดังนี้ ขอให้ช่วยอ่านฟิล์ม และมี DDx. อะไรบ้างครับ

Bilateral  nodular infiltration  varies in size
(หรืออาจจะมองว่าเป็น reticulonodular infiltration)
[ถ้าเป็น miliary จะหมายถึง diffuse fine nodular infiltration โดยจะเห็นเป็นจุดเล็กๆ ขนาดเท่าปลายดินสอ ขนาดประมาณ 1-2 มม. โดยแต่ละจุดจะมีขนาดเท่าๆ กัน กระจายทั่วไปในปอดทั้ง 2 ข้าง]
Differential diagnosis:
Granulomatous disease, Tuberculosis, Viral (varicella), Hematogenous metastatic , Bronchoalveolar carcinoma, Lymphangitic carcinomatosis, Lymphoma, Silicosis (มักเป็น upper lobes), Cryptococcosis, Histoplasmosis, Pulmonary edema, Alveolar protenosis, Pulmonary hemosiderosis, Sarcoidosis (rare), อื่นๆ

ข้อมูลบางส่วนนำมาจากหนังสือ Chest x-ray อ.วิวัฒนา ถนอมเกรียรติ

2 ความคิดเห็น:

 1. bilateral diffuse reticulonodular infiltration
  DDx 1. Miliary TB
  2. PCP
  3. fungal infection

  ตอบลบ
 2. Diffuse Reticulonodular pattern

  R/o Miliary TB

  Ddx PCP
  Melioidosis

  ตอบลบ