วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

518. Atelectasis/suspected

ชาย 57 ปี Post-op appendectomy วันที่1 รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อย, No dyspnea, L: clear, CXR เป็นดังนี้  คิดว่าเป็นอะไรครับ

เป็นลักษณะ hyperdensity โค้งที่ปอดด้านขวาบน โดยเกิดภายหลังผ่าตัด และ F/U CXR อีก 2 วันต่อมาพบว่ารอยดังกล่าวหายไป จึงคิดถึง atelectasis แต่พยายามหาจากในตำราแบะอินเตอร์เนตก็หาลักษณะที่เป็นดังผู้ป่วยคนนี้ไม่เจอ

CXR อีก 2 วันต่อมา พบว่ารอยดังกล่าวหายไป

2 ความคิดเห็น: