วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

539. หญิง 66 ปี เหนื่อยง่ายมากขึ้นในช่วง 2 เดือน CXR ในช่วง 2 เดือน

หญิง 66 ปี เหนื่อยง่ายมากขึ้นในช่วง 2 เดือน CXR ในช่วง 2 เดือนต่างกันดังนี้ จาก CXR คิดว่าสาเหตุที่ผู้ป่วยเหนื่อยง่ายน่าจะมาจาก....
จากฟิล์มพบมีพื้นที่ในช่องอกลดลง และมีกระบังลมที่ยกตัวสูงขึ้น โดยมีการดันขึ้นจากช่องท้อง โดยภาพของช่องท้องมีลักษณะขาวและโตมากกว่าภาพแรกซึ่งน่าจะเป็นน้ำในช่องท้องก็ได้ เมื่อทำอัลตร้าซาวด์ก็ได้ลักษณะดังข้างล่าง ส่วนที่เงาหัวใจดูโตกว่าเดิมน่าจะมาจาก ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจเข้าได้สุดเต็มที่ และยืนยันการไม่มีพยาธิสภาพในหัวใจโดยได้ทำ Echo พบว่าการบีบตัวดี ไม่มีความผิดปกติของลิ้นและผนังหัวใจ ไม่พบน้ำในช่องเยื้อหุ้มหัวใจ

1 ความคิดเห็น: