วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

538. Febrile neutropenia

ชาย 74 ปีมีโรคประจำตัวคือเม็ดเลือดขาวต่ำไม่ทราบชื่อโรครักษารพ. อื่น มาด้วยไข้มากกว่า 2 สัปดาห์ ผล CBC เป็นดังนี้, H/C รอผล, ได้ ceftazidime และ amikacin เข้าวันที่ 7 ยังมีไข้ดังแบบฟอร์มด้านล่าง คิดว่าจะให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างไรต่อ 
สำหรับผู้ป่วยที่ไข้ไม่ลดลงหลังจากให้การรักษานาน 3-5 วันและไม่ทราบเชื้อที่เป็นสาเหตุจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ทำการประเมินผู้ป่วยใหม่อีกครั้ง ถ้าอาการไม่เปลี่ยนแปลง ให้ใช้ยาปฏิชีวนะสูตรเดิมต่อไป (พิจารณาหยุดยา vancomycin ในกรณีที่ให้ยาไว้ในเบื้องต้น)
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงพิจารณาเปลี่ยนสูตรยาปฏิชีวนะให้มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อกว้างขึ้นหรือให้ยา vancomycin ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ (อ่านเพิ่มตาม link)  ถ้าผู้ป่วยไข้ไม่ลงหลังจากได้รับการรักษาเป็นเวลา 5-7 วันและจำนวนเม็ดเลือดขาวยังต่ำอยู่ ควรทำการประเมินผู้ป่วยใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่พบตำแหน่งที่มีการติดเชื้อชัดเจนพิจารณาให้ยาต้านเชื้อรา amphotericin B ร่วมด้วย เนื่องจากพบว่า 1ใน 3 ของผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในระยะเวลา 1 สัปดาห์ มักจะมีการติดเชื้อราร่วมด้วยโดยเฉพาะ Candida หรือ Aspergillus

เพิ่มเติม: จากการตรวจในปากก็พบดังนี้


1 ความคิดเห็น: