วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

516. Diagnosing acute monoarthritis

หญิง 43 ปี ปวดข้อเท้าซ้าย 1 วัน ปวดมากจนเดินไม่ไหว, PE: Athritis left ankle, จะ approach อย่างไร คิดถึงอะไร

การประเมินเพื่อให้ได้การวินิจฉัย Acute monoarthritis ที่สำคัญคือต้องทำ arthrocentesis ดังแผนภูมิด้านล่าง
แต่ในผู้ป่วยตรวจพบมี uric acid 10.6 mg/dl. จึง therapeutic diagnosis รักษา gout แล้วนัด F/U

Differential Diagnosis of Acute Monoarthritis

Diagnosing Acute Monoarthritis

3 ความคิดเห็น:

 1. acute monoarthitis at left ankle
  suspect 1. crytal induced arthritis เช่น gout
  2. septic arthritis
  work up CBC ,uric acid ,ESR

  ตอบลบ
 2. ทำ atrocentesis for diagnosis ก่อน

  ตอบลบ
 3. เหมือนที่ Letf MTP joint 1 st เคยมีลักษณะบวม หรือ lesion มาก่อน คิดว่าใน case นี้ เหมือน Gouty Attack

  ควรเจาะน้ำในข้อมาตรวจ for definite diagnosis
  และ W/u หา DM HT หรือ อื่น ๆ

  ตอบลบ