วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

522. Tall T wave cause

ชาย 57 ปี เจ็บอกซ้าย 2 ชม. ก่อนมา รพ. EKG เป็นดังนี้ นอกจาก myocardial infarction แล้ว EKG อย่างนี้มีคิดถึงอย่างอื่นได้อีกหรือไม่


Click ที่รูปเพื่อขยายภาพ

คนนี้เป็น Acute myocardial infarction
แต่ Tall T wave ก็มี Differential diagnosis
ซึ่ง Web นี้รวบรวมไว้ได้เยอะดี

CAUSES OF TALL T WAVE
1. Tall T wave
a. Hyperkalemia
b. Myocardial ischaemia / injury
i. Hyperacute myocardial infarction
ii. Prinzmetal’s angina
iii. Coronary insufficiency
iv. Recovering inferior wall infarction
c. True posterior wall myocardial infarction (in V1 & V2)
d. Left ventricular diastolic overload (in V5 & V6)
e. Cerebrovascular accident
f. In psychotic individuals
g. As a normal variant in vagotonic persons.
2. Notched or Broad T waves
a. Pericarditis
b. CNS disorders
c. Prolonged Q-T interval
d. Alcoholic Cardiomyopathy
e. Quinidine effect
f. Myocarditis

http://www.similima.com/pm35a.html

2 ความคิดเห็น: