วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

531. Infectious mononucleosis

Infectious mononucleosis
Clinical practice   NEJM     May27, 2010

Infectious mononucleosis เป็นกลุ่มอาการทางคลินิกที่มีสัมพันธ์กับการติดเชื้อครั้งแรกจาก Epstein–Barr virus (EBV) โดย EBV เป็น gamma herpesvirus ที่เป็นลักษณะdouble-stranded DNA น้ำหนักโมเลกุล 172 kb. ธรรมชาติของ EBV เป็นการติดเชื้อที่เกิดในมนุษย์เท่านั้นและจะมีการติดเชื้อนี้ไปตลอดชีวิต ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ของการติดเชื้อจะเกิดระหว่างการติดเชื้อครั้งแรกของ Epstein–Barr virus แต่ก็มีรายงานว่าพบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเรื้อรังภายหลังจากมีการลดลงของ monoclonal antibodies against CD3 ของ T-lymphocyte
โดยบทความนี้กล่าวเนื้อครอบคลุมเกี่ยวกับ
-Pathogenesis of Infectious Mononucleosis
-Natural History and Complications of Infectious Mononucleosis
-Strategies and Evidence
-Diagnosis
-Management
-Areas of Uncertainty
-Antiviral Treatment of Infectious Mononucleosis

-Corticosteroids for Treating Infectious Mononucleosis
-Vaccines against EBV Infection
-Treatment of Lymphoproliferative Disorders Associated with Primary EBV infection

-EBV Infection and Autoimmune Disorders or Cancer
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information
http://content.nejm.org/cgi/content/short/362/21/1993

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น