วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

514. Hospital-acquired infections due to gram-negative bacteria

Hospital-acquired infections due to gram-negative bacteria
Review article Current concept NEJM May13, 2010

การติดเชื้อในโรงพยาบาลจากเชื้อแกรมลบเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง เชื้อนี้มีความสามารถสูงในการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงยีนเพื่อให้เกิดกลไกขบวนการดื้อยา เชื้อมักใช้หลายกลไกในการต่อด้านกับยาหรืออาจใช้กลไกเดียวซึ่งมีผลต่อยาได้หลายๆชนิด โดยสามารถพบกลไกของการดื้อยาได้ถึง 7 แบบ
การติดเชื้อใน รพ.พบได้บ่อยมากโดยจะสัมพันธ์กับการใส่เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือจากขบวนการผ่าตัด โดยเฉพาะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและในกระแสโลหิต โดยการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะพบได้มากที่สุด นอกจากนั้นปอดอักเสบติดเชื้อก็มักสัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ นอกจากนี้บทความยังกล่าวถึงปัจจัยเสี่ยง และกล่าวในแง่การวินิจฉัยและการรักษาปอดติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งแนวทางในการในการป้องกันการติดเชื้อตามหลักฐานข้อมูลทางการแพทย์อ่านเพิ่มเติม: http://content.nejm.org/cgi/content/full/362/19/1804

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น