วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

507. Drug resistance in neoformanscryptococcal meninigitis

หญิง 32 ปี immunocompromised with cryptococcal meningitis ได้ amphotericin-B ขนาด 0.7 mg/kg/day มานาน 10 วัน ยังปวดศรีษะมาก F/U LP: open pressure 50 cmH2O, India ink ยัง positive จะต้องทำอย่างไรต่อครับ (ภาพจาก web)
จากการทบทวนพบว่า การใช้ amphotericin B ร่วมกับ flucytosine ยังคงเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุด สามารถกำจัดเชื้อได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุด แต่การมี flucytosine ใช้ก็ยังจำกัดมีใช้เฉพาะบางประเทศ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าประเทศของเรามีใช้หรือยัง ส่วน Amphotericin-B(dose 0.7-1mg/kg/day) ดังนั้นอาจเพิ่มขนาดยาและระยะเวลาต่อไปได้อีก ส่วนการให้ Amphotericin-B ร่วมกับ fluconazole พบว่าได้ผลดีกว่าการให้ amphotericin เดี่ยวๆ [ตาม Link] Intrathecal หรือ intraventricular amphotericin-B สามารถให้ได้ในกรณีที่การให้ทาง systemic แล้วยังไม่ได้ผลแต่คงทำได้เฉพาะบางสถาบันหรือบางรพ. การให้ fluconazole ร่วมกับ flucytosine ก็ได้ผลดี Lipid formulation ของ amphotericin-B มีที่ใช้ในผู้ที่มีการทำงานของไตลดลง

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ11/5/53 13:11

  เชื้ออาจมาก ซึ่งอาจจะยังฆ่าไม่หมด เหลือบ้าง ดูว่า OP ลดหรือไม่ (ass with fungal burden) อาจจะต้องรอ +/- เพิ่มยาเป็น 1mg/kg/day (Standard ต้อง + flucytosine แต่บ้ารเราไม่มี ผลจึงน่าจะ clearance ได้ช้ากว่าอยู่แล้ว)
  http://journals.lww.com/aidsonline/Abstract/publishahead/Relationship_of_cerebrospinal_fluid_pressure,.99920.aspx
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18505387
  ปล. liposomal AmB ไว้ในกรณีไตวาย ไม่ใช่ใช้ในคนไข้ดื้อยา

  ตอบลบ