วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

541. Viral hepatitis C

หญิง 66 ปี มีประวัติ Anti HCV positive มาด้วยเหนื่อย ท้องโตขึ้น ตรวจร่างกาย + U/S + Lab สงสัย cirrhosis, ขอถามเกี่ยวกับธรรมชาติของ hepatitis C ว่ามีโอกาสทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆอะไรบ้าง มากน้อยเท่าใด จะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างไร


การรักษาหลักคือการฉีดยา PEGYLATED INTERFERON ร่วมกับรับประทานยา RIBAVIRIN เป็นเวลา 24 – 48 สัปดาห์ แต่รายละเอียดการรักษามีมาก อ่านเพิ่มตาม Link นะครับ...

รายละเอียดของการรักษา http://www.liversocietythailand.org/document/CHC_Guideline_13_03_10.pdf

1 ความคิดเห็น:

  1. ชลัญธร2/6/53 16:35

    ใน acute hepatitis มีโอกาสเป็น chronic hepatitis สูง ต่อมาอาจกลายเป็นตับแข็งและบางส่วนอาจเป็นมะเร็งตับ

    ตอบลบ