วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

1,312. Clinical implications of atrial fibrillation

Atrial fibrillation ส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิต สามารถอธิบายได้โดย
1.การที่หัวใจห้องล่างเต้นเร็ว ทำให้ช่วงระยะเวลาเลือดใหลเข้าสั้นลง ทำให้ลดเลือดที่จะเข้าสู่เส้นเลือดโคโรนารี่ซึ่งจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอาจส่งผลให้เกิดการขาดเลือด และการที่มีหัวใจเต้นเร็วอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดพยาธิสภาพของกล้ามเนื้อหัวใจ(cardiomyopathy)
2. การที่ช่วงระยะเวลาเลือดใหลเข้าหัวใจห้องล่างสั้นลง จะทำให้ลดเลือดที่ออกจากหัวใจ(cardiac output)
3. เลือดจะเคลื่อนไหวน้อยเมื่อเทียบกับภาวะปกติ ทำให้เกิดก้อนเลือดในหัวใจห้องบน อาจเกิดก้อนเลือดเล็กๆ ก่อให้เกิดหลอดเลือดสมองอุดตันได้
     (ดังในภาพด้านล่าง)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น