วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

1,342. Breast cancer screening

Clinical practice
N Engl J Med   September 15, 2011

โดยทั่วโลกพบว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต พบมีประมาณ 1.3 ล้านของผู้ป่วยรายใหม่และประมาณ 458,000 คนที่เสียชีวิตในปี 2,008 ปัจจุบันผู้หญิงที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า 1 ใน 8 มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งเต้านมแพร่กระจาย(invasive breast cancer) ในช่วงชีวิต ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นตามอายุและปัจจัยอื่น
ระยะของมะเร็งยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้น โดยในกลุ่มผู้ซึ่งโรคยังไม่มีการแพร่กระจายความเสี่ยงของการเกิดขึ้นซ้ำและกระจายออกไปมีความสัมพันธ์มากที่สุดกับจำนวนของต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ รองลงมาคือขนาดของเนื้องอก
นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์อย่างมากระหว่างขนาดของเนื้องอกและการแพร่ขยายไปที่รักแร้ ซึ่งมีนัยยะว่าการคัดกรองที่ดีและเหมาะสมสำหรับโรคมะเร็งเต้านมควรจะสามารถตรวจพบได้ก่อนที่จะมีขนาดใหญ่จนสามารถคลำได้
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence for Screening
  -Women 50 to 69 Years of Age
  -Women 70 Years of Age or Older
  -Women 40 to 49 Years of Age
  -Frequency of Screening
  -Digital Mammography
  -Risks and Costs of Screening
Areas of Uncertainty
  -Risk Stratification
  -Relevance and Generalizability of Data from Randomized Trials
  -Value of Other Screening Methods
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น