วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

1,324. Vacuum disc sign

หญิง 58 ปี ปวดเอวและปวดขาซ้ายเรื้อรัง Film LS spine บริเวณที่เป็นสีดำ(radiolucent) ที่อยู่ระหว่าง L3-L4 คือ sign อะไร มีสาเหตุจากอะไรได้บ้างครับVacuum disc sign หรือ vacuum phenomenon : พบมีอากาศอยู่ในหมอนรองกระดูก ซึ่งพบใน degenerative disc disease

Ref:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น