วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

1,335. แนวทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิสัญญี Guidance for patient information about anesthesia (พ.ศ. 2554)

แนวทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิสัญญี
Guidance for patient information about anesthesia
(พ.ศ. 2554)

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ชนิดของการให้ยาระงับความรู้สึก
บทที่ 2 ข้อบ่งชี้หรือข้อดีข้อเสียของการให้ยาระงับความรู้สึกแต่ละชนิด

บทที่ 3 ความเสี่ยงของการให้ยาระงับความรู้สึก
ภาคผนวก
ตัวอย่างเอกสารสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลทางวิสัญญี



Link: 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น