วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

1,355. Screening nonfasting for total and HDL cholesterol

มีคำถามในเว็บไซต์ Thaiclinic.com, doctorroom ว่า ถ้าเจาะเลือดดูคอเลสเตอรอลอย่างเดียว ต้องอดอาหารมั้ย?
ผมจึงลองสืบค้นดูพบดังนี้ครับ

- มีความแตกต่างเล็กน้อยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่มีนัยสำคัญทางคลินิกระหว่างการงดอาหารและไม่งดอาหารก่อนการมาตรวจ total cholesterol และไม่มีความแตกต่างกันในระดับของ HDL
-โดยในกลุ่มที่ระดับคอเลสเตอรอลปกติพบว่าการงดอาหารและไม่งดอาหารจะมีความใก ล้เคียงกันอยู่ที่ 86.7% ส่วนกลุ่มที่ระดับคอเลสเตอรอลสูงจะอยู่ที่ 89.5% ตามลำดับ
- สำหรับในกลุ่มที่ก้ำกึ่งเกือบสูงซึ่งระดับของ HDL มีความสำคัญในการพิจารณาให้การรักษา พบว่าระดับ HDL มีความใกล้เคียงกันระหว่างการงดอาหารและไม่งดอาหารอยู่ที่ 95%
เขาสรุปสุดท้ายว่า
การตรวจโดยการไม่งดอาหารก่อนการมาตรวจ total cholesterol และ HDL ถือว่ามีความเหมาะสามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจให้การป้องกันโรคหลอดเลือดห ัวใจแบบปฐมภูมิได้

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10886474

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น