วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

1,354. Hepatocellular carcinoma

Hepatocellular carcinoma
Review article
Current concepts
N Engl J Med   September 22, 2011

ในแต่ละปี hepatocellular carcinoma ได้รับการวินิจฉัยมากกว่าห้าแสนรายทั่วโลก โดยในสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 20,000 ราย มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับห้าในผู้ชายและอันดับเจ็ดในผู้หญิง  จุดที่น่าห่วงของโรคนี้คือส่วนใหญ่ (85%) เกิดในประเทศทีกำลังพัฒนา โดยมีรายงานพบว่ามีอุบัติการสูงในถิ่นที่มีการติดเชื้อและระบาดของไวรัสตับอักเสบบี ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคสะฮาราอัฟริกา
Hepatocellular carcinoma พบว่าน้อยมากที่จะเกิดก่อนอายุ 40 ปีและมีอัตราการเกิดสูงสุดที่ประมาณ70 ปี ผู้ชายมีอัตราการเกิดมากกว่าผู้หญิง 2-4 เท่า มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งกลายเป็นสาเหตุที่เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดของการเสียชีวิตจากมะเร็งในสหรัฐอเมริกา และในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาอุบัติการในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นสามเท่า ขณะที่อัตราการอยู่รอดที่ 5 ปียังคงต่ำกว่า 12%
สัดส่วนของการเกิดเพิ่มสูงมากขึ้นในกลุ่มชาวฮิสแพนนิกและคนผิวขาวที่มีอายุระหว่าง 45-60 ปี
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
Risk Factors
Prevention
  -HBV Vaccination
  -Antiviral Treatment
  -Surveillance
Diagnosis
Treatment
  -Staging-Guided Treatment
  -Surgical Resection
  -Liver Transplantation
  -Local Ablation
  -Transarterial Chemoembolization and Radioembolization
  -Targeted Molecular Therapy
Translating Efficacy into Effectiveness
Source Information

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น