วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

1,342. Bloody pleural effusion

Bloody pleural effusion

ถ้านำมาปั่นดูระดับ Hct ก็สามารถบอกสาเหตุของโรคได้ เช่น
-ถ้าน้อยกว่า 1 % not significant
-อยู่ระหว่าง 1-20 % = Malignancy, pulmonary embolism, trauma
-ถ้ามากกว่า 50 % = Hemothorax

Ref: http://faculty.ksu.edu.sa/ahmedbahammam/Lectures/Approach%20to%20pleural%20effusion.pptx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น