วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

1,333. ชาย 27 ปี อาการปกติ ตรวจตาขวาพบดังที่เห็น

ชาย 27 ปี อาการปกติ ตรวจตาขวาพบดังที่เห็น สาเหตุของความผิดปกติที่เห็นมีการวินจฉัยแยกโรคอะไรบ้างครับ?ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น