วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

1,352. Gerstmann's syndrome

หญิง 66 ปี: 1 ชม. ก่อนมาโรงพยาบาล พูดไม่ชัด สับสน ไม่สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ ไม่มีปากเบี้ยว ไม่มีแขนขาอ่อนแรง ไม่มีคอแข็ง สับสนขวาซ้าย บอกนิ้วไม่ได้ว่าเป็นนิ้วใด เขียนอักษรไม่ได้ คำนวนเลขไม่ได้ ผลตรวจน้ำตาลและเกลือแร่ในเลือดปกติ ลักษณะดังกล่าวทำให้คิดถึงกลุ่มอาการใด?

จากข้อมูลคิดถึง Gerstmann's syndrome เป็นการสูญเสียการเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้ เนื่องมาจากความเสียหายในสมองส่วน left parietal lobe บริเวณของ angular gyrus อาจเกิดจากโรคของหลอดเลือดสมองหรือสัมพันธ์กับภาวะที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของ parietal lobe
ประกอบไปด้วยลักษณะ 4 อย่างคือ
1. A writing disability (agraphia or dysgraphia)
2. A lack of understanding of the rules for calculation or arithmetic (acalculia or dyscalculia)
3. An inability to distinguish right from left
4. An inability to identify fingers (finger agnosia)

Ref: http://www.ninds.nih.gov/disorders/gerstmanns/gerstmanns.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น