วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

1,326. Brain abscess in human immunodeficiency viral infection

ชาย 50 ปี Human immunodeficiency viral infection อ่อนแรงแขนขาขวา 2 เดือน CD4 38(10%)  ผล CT brain เป็นดังภาพ อาจมีสาเหตุจากอะไรได้ครับ?

Non contrast

With contrast 

Level above lesion

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นนะครับ 
ภาพ CT brain พบว่าเป็น single rim-enhancing isodense lesion with perilesional edema at the left frontal lobe
โดยฝีในสมอง(brain abscess) รวมถึง pyogenic brain absess มักมีลักษณะเป็น ring enhancing mass with perilesional edema แต่ผู้ป่วยเป็น immunocompromise host โดยมี ระดับของ CD4 ต่ำจึงต้องมีการวินิจฉัยแยกโรคที่เป็นไปได้ด้วย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้
-Toxoplasmosis is defined as single or multiple rim/nodular enhancing, hypo/isodense lesion with perilesional edema and mass effect at basalganglion and/or cerebral hemisphere.
-Cryptococcoma is defined as non-enhancing, low-density lesion without
associated perilesional edema along basal ganglia and/or perivascular space.
-Tuberculoma is defined as ring/nodular/irregular enhancing iso/hypodense/slightly hyperdense lesion and/ or target lesion as well as basal cistern leptomeningeal enhancement.
-Lymphoma is defined as homogeneous or rim- enhancing, hyper or
hypodense lesion with perilesional edema at periventricular region

Progress case: หลังให้การรักษาแบบ Toxoplasmosis ผู้ป่วยอาการดีขึ้น อ่อนแรงลดลงสามารถลุกเดิน เริ่มทำงานได้ครับ

Ref: http://www.mat.or.th/journal/files/Vol91_No.6_895_4725.pdf
http://www.mat.or.th/journal/files/Vol92_No.4_537_7276.pdf

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ22/9/54 11:38

    ring enhancing ddx cerebral toxoplasmosis , primary CNS lymphoma , cryptococcoma

    ตอบลบ