วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

1,331. Rechallenge anti tuberculosis drug in cutaneous reaction

Cutaneous reaction ถ้าคันไม่มีผื่น สามารถให้ยาต้านวัณโรคต่อได้ร่วมกับให้ยา antihistamine และ skin moisturizing และพิจารณาให้ prednisolone ขนาดต่ำ ติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ถ้ามีผื่นขึ้น ควรหยุดยาต้านวัณโรคทั้งหมด ถ้าผื่นผิวหนังรุนแรงมาก, มีรอยโรคในเยื่อบุต่างๆ ร่วมด้วยให้หยุดยาทุกชนิดให้ systemic steroid ขนาดสูง เช่น prednisolone 40-60 มก.ต่อวัน และค่อยๆ ลดขนาดยาลงตามการตอบสนอง กรณีนี้ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการรักษา ในระหว่างหยุดยา ถ้าวัณโรคยังอยู่ในระยะรุนแรงหรือจำเป็นต้องใช้ยาให้เลือกยาสำรองกลุ่มอื่นไปก่อน เช่นใช้ EOS
เมื่อผื่นดีขึ้น ให้เริ่ม challenge ยาที่มีปัญหาให้เกิดผื่นน้อยที่สุดก่อน คือ isoniazid หรือ rifampicin แล้วตามด้วย P หรือ Z โดยค่อย ๆ เริ่มให้ dose ขนาดตํ่า เช่น 1/3 ถึง 1/2 ก่อน คือ isoniazid เริ่มต้นที่ 50 มิลลิกรัม แล้วปรับเพิ่มขนาดจนได้เต็มขนาดภายใน 3 วัน ถ้าไม่มีปัญหาจึงให้ยาตัวถัดไปดังตารางด้านล่าง ถ้าเกิดผื่นขณะได้ยาตัวใด ให้หยุดยาตัวดังกล่าวรอให้ผื่นยุบหมด แล้วเริ่มยาตัวถัดไป และปรับสูตรยาให้เหมาะสม
เริ่มยาใหม่โดยค่อยๆเพิ่มขนาดยาแต่ละชนิด
(ตามลำดับการเกิดผื่นน้อยไปมาก)

Ref: แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556
http://home.kku.ac.th/medicine/I-San/10.1/files/01-Recent%20Advance.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น