วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

1,315. Cardiomegaly classification

เวลาแปลผลเอกซเรย์ทรวงอกเรามักไม่ค่อยได้แบ่งระดับของหัวใจโต(Cardiomegaly classification) แต่จะอ่านเฉพาะว่ามีหัวใจโต การอ่านให้ละเอียดอาจแบ่งได้ดังนี้ครับ
Cardio-thoracic ratio (CTR
-Mild (มากกว่า 0.55 -  น้อยกว่า0.65)
-Moderate (มากกว่า 0.65 - น้อยกว่า0.75)
-Severe (มากกว่า0.75)
แต่โดยทั้วไปส่วนใหญ่การวินิจฉัยว่าหัวใจโตจะเริ่มนับตั้งแต่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น