วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

1,350. แนวปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อ Malignant hyperthermia และผู้ป่วยที่มีอาการ ของ Malignant hyperthermia

แนวปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อ Malignant hyperthermia และผู้ป่วยที่มีอาการ ของ Malignant hyperthermia
โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย


Link http://www.rcat.in.th/ckfinder/userfiles/files/File_pdf/mh.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น