วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

1,358. Large volume paracentesis

Large volume paracentesis

ในผู้ป่วยตับแข็งและมีน้ำในช่องท้องจำนวนมากแม้จะให้การรักษาด้วยยาแล้ว การเจาะน้ำในช่องท้องออกถ้าน้อยกว่า 4 - 5 ลิตร อาจจะไม่จำเป็นต้องให้อัลบูมิน แต่ถ้ามากกว่านั้น ภายหลังการเจาะน้ำในช่องท้องออกต้องให้อัลบูมินชดเชย โดยให้ 8 - 10 กรัม/ลิตรของน้ำที่เอาออก หรืออาจจะให้ตามแผนภาพด้านล่างก็ได้
การไม่ให้อัลบูมินจะมีผลต่อระบบใหลเวียน โดยจะลดปริมาณเลือดในหลอดเลือดแดงและกระตุ้นปัจจัยที่ทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดและปัจจัยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับของโซเดียมที่หลอดไต
การที่เกิดความผิดปกติของระบบใหลเวียนหลังการเจาะน้ำออกสัมพันธ์กับการเกิดน้ำในช่องท้องซ้ำและการเกิด hepatorenal syndrome หรือภาวะโซเดียมในเลือดต่ำจากภาวะการเจือจาง (dilutional hyponatremia) ซึงพบได้ 20 % และทำให้อัตราการอยู่รอดลดลง


แนวทางการให้อัลบูมินในการเจาะน้ำในช่องท้องออกจำนวนมาก
กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด
  
Ref:
http://www.aafp.org/afp/2006/0901/p767.html
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra035021
http://crashingpatient.com/pdf/use%20of%20albumin%20for%20large%20volume%20paracentesis.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น