วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

1,313. Care of the adult patient after sexual assault

Care of the adult patient after sexual assault
Clinical practice
N Engl J Med 2011   September 1, 2011

การทำร้ายทางเพศเป็นคำกว้างๆ รวมถึงการข่มขืน การสัมผัสอวัยวะเพศโดยไม่สมัครใจ และถูกบังคับแม้กระทั่งการดูหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพลามกอนาจาร ส่วนคำว่าข่มขืนเป็นคำในทางกฎหมายซึ่งในสหรัฐอเมริกาหมายถึงการร่วงล้ำผ่านเข้าไปภายในร่างกาย (ปาก, ช่องคลอดหรือทวารหนั​​ก)อาจโดยการบังคับหรือการคุกคาม ความไม่สามารถต่อสู้ขัดขืน (เช่นผู้เยาว์หรือผู้สูงอายุ, มีความพิการทางด้านสติปัญญาหรือทางด้านร่างกาย, ผลจากยาเสพติดหรือพิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) และการไม่ได้แจ้งบอกกล่าว ความหมายของการข่มขืนยังรวมถึงการข่มขืนโดยคู่สมรส แต่การข่มขืนโดยคู่สมรสมักจะต้องอาศัยหลักฐานว่ามีการบังคับเพิ่มเข้ามาด้วย การทำร้ายทางเพศเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับทั้งทางด้านการแพทย์ จิตวิทยาและกฎหมาย การสำรวจประชากรพบว่าความชุกตลอดชั่วอายุผู้หญิงเท่ากับ 13-39% ส่วนของผู้ชายเท่ากับ 3% ข้อมูลเหล่านี้น่าจะน้อยกว่าความเป็นจริงเพราะส่วนใหญ่ของการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ไม่ได้เก็บตัวอย่างจากประชากรบางกลุ่ม(เช่น ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย, ผู้ที่ไม่เปิดเผยข้อมูล หรือบุคคลในบางภาคส่วน)
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
Evaluation for Acute Traumatic Injuries
Anogenital Injuries
Forensic History and Evidence Collection
Prevention of Sexually Transmitted Infections
Pregnancy Prevention
Crisis Intervention with Emotional Support
Follow-up and Mandatory Reporting
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1102869

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น