วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

1,345. แนวทางการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธี Tzanck smear

แนวทางการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธี Tzanck smear

(Laboratory Practice Guideline ; Tzanck smear)
โดยสถาบันโรคผิวหนัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น