วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

1,328. Lipid control in diabetes mellitus

หญิง 76 ปี เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ยาไขมันที่รับประท่านคือ simvastatin 10 มก/วัน
ผลตรวจไขมันวันนี้ Chol 233, TG 338, HDL 29, LDL 136
จะให้การรักษาโดยการเพิ่มขนาดยา หรือปรับเปลี่ยนยาอย่างไรครับ?


ขอขอบคุณสำหรับความเห็นนะครับ

หากมีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือดร่วมด้วยโดยอยู่ระหว่าง 200-499 ให้ใช้ระดับ non-HDL-C แทน ระดับ non-HDL คือค่า total cholesterol ลบด้วย HDL-C โดยมีเป้าหมายให้ non-HDL-C น้อยกว่า 130 มก/ดล

-ถ้าระดับ non-HDL-C ในเลือดยังสูงกว่าเป้าหมายในขณะได้ยา statin ขนาดสูง พิจารณ ให้ยากลุ่ม fibrate หรือ niacin ร่วมด้วย
-ในกรณีระดับ triglyceride ในเลือดเท่ากับหรือสูงกว่า 500 มก./ดล. ให้พิจารณาเริ่มยา
กลุ่ม fibrateหรือ niacin ก่อนยากลุ่ม statin

ดังนั้นจากการคำนวนพบ non-HDL = 204 มก./ดล. แต่ผู้ป่วยยังได้รับยา simvastatin ขนาดต่ำ จึงน่าจะเพิ่มขนาดยา simvastatin ครับ

 Ref: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ19/9/54 14:01

    HDL ต่ำมาก เปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่นดีกว่าไหมครับ

    ตอบลบ