วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

1,337. Osteoarthritis hand

ชาย 80 ปี ปวดบวมมือสองข้างเรื้อรังมากกว่า 2 ปี ดังภาพ เอกซเรย์ดังที่เห็น คิดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจาก?


กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ
จากภาพเอกซเรย์ที่มือพบมีการบวมของข้อ PIP, DIP ซึ่งประวัติเป็นมากกว่า 2 ปีจึงน่าจะเป็นเรื้อรัง โดยที่ PIP จะเรียก Bouchard nodes ส่วนที่ DIP เรียก Heberden nodes ทั้งสองเกิดจากการมีทำลายของกระดูกอ่อนและทำให้ช่องว่างระหว่างข้อแคบหรือหายไป (cartilage loss with narrowing of interphalangeal joints)  และพบมีการงอกของกระดูก (osteophytes) ลักษณะดังกล่าวจึงเข้าได้กับ Osteoarthritis hand1 ความคิดเห็น: