วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

1.318. Brain tumor (CT scan)

ชาย 82 ปี พูดไม่ค่อยชัด มุมปากขวาตก หนังตาไม่ตก อ่อนแรงแขนขาขวา เป็นมา 2 วัน(อ่อนแรง ระดับ 4) ไม่มีไข้ ไม่ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะมาก่อน
ผลครวจเอ็กซเรย์สมองร่วมกับการฉีดสีเป็นดังภาพด้านล่าง จากข้อมูลทั้งหมดทำให้คิดถึงสาเหคุว่าน่าจะเป็นจากอะไรได้มากที่สุดครับ
ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
ผล CT brain พบมี Enhancing mass at left frontal area, mark perilesion white matter edema along left frontal and temporal lobe with effect to left lateral ventricle and midline shift, seen subfalcine and descending trantsentorial brain herniation
จึงทำให้คิดถึง Brain tumor มากที่สุดครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. Plain CT - Isodense mass lesion at Lt frontal area with brain herniation
    with vasogenic brain edema
    CT with contrast - enhancement บริเวณ mass

    คิดถึง brain tumor

    ตอบลบ