วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

1,339. Right atrial pressure (RAp) ultrasound in septic shock

หญิง 33 ปี มีแผลติดเชื้อเท้าซ้าย และมีภาวะ Septic shock ได้ให้สารน้ำ 0.9% NSS ไปแล้วรวม 1,500 ซีซี แต่ความดันโลหิตอยู่ที่ 80/50 mmHg. ได้ทำการประเมินปริมาณน้ำในร่างกายโดยการวัดที่เส้นเลือดดำ IVC พบดังข้างล่าง จากผลการตรวจดังกล่าวจะแปลผลว่าอย่างไร และจะให้การรักษาอย่างไรต่อครับ?

ขนาดของ IVC ช่วงหายใจออก

ขนาดของ IVC ช่วงหายใจออกเทียบกับช่วงหายใจเข้า


จากการตรวจพบว่าขนาดของ IVC ในช่วงหายใจออกเป็น 1.66 ซม. ช่วงหายใจเข้าเป็น 1.3 ซม. เมื่อเปรียบเทียบกับในตารางจะพบว่าค่าของ Right atrial pressure น่าจะอยู่ที่ 10 mmHg. ซึ่งเป็นค่าปกติ แปลผลได้ว่าผู้ป่วยไม่น่าจะมีการขาดของสารน้ำในร่างกาย(มี volume เพียงพอ) การรักษาต่อไปของภาวะ septic shock นี้สามารภที่จะให้ Inotropic drug ได้ครับ

หมายเหตุ
-เส้นผ่านศูนย์กลางของ IVC อาจจะมีความแตกต่างกันได้ในแต่ละคนคือประมาณ 1.5 - 2.5 cm.
-ค่าปกติของ Right Atrial Pressure ประมาณ 10 mmHg

Ref: http://www.thaipha.org/site_data/users/13/Pulmonary...pdf
http://board2.yimwhan.com/show.php?user=eng4&topic=16&Cate=1
http://rwjms1.umdnj.edu/shindler/rapress.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น