วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

1,323. เกร็ดความรู้ในการรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

ในการรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจจะมีคำถามเช่น
-ถ้า TSH ยังไม่กลับมาปกติจะทำอย่างไร?
-จะเริ่มลดยา Beta blocker เมื่อไร?
-เมื่อรักษาแล้วจะหายภาวะบางอย่าง เช่น ตาโปน จะหายไปหรือไม่?
-ควรจะใช้เวลาในการรักษานานเท่าไร?
คำตอบมีดังนี้ครับ
-TSH อาจจะยังคงมีระดับต่ำอยู่ได้แม้จะรักษาจนอาการดีแล้วและ thyroxine level (T3, T4) จะปกติแล้ว จึงมักไม่ไช้ TSH เป็นตัว F/U การรักษา แต่จะใช้ thyroxine level + clinical เป็นตัว F/U ครับ
-Beta blocker เมื่อรักษาแล้วนานประมาณ 4-8 สัปดาห์ สามารถจะค่อยๆลดยาลงได้ ร่วมกับการปรับลดยาที่ใช้รักษาโดยดูจากอาการที่ดีขึ้นและผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการร่วมด้วย
-หลังจากให้การรักษาแล้ว ลักษณะบางอย่างของภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้ เช่น ลักษณะทางตา หัวใจ และสภาวะทางจิตใจ
-การรักษา: แนะนำให้ยาจนครบ 2 ปี การให้ยาระยะสั้น เช่น 6 เดือน จะทำให้โรคกลับมาเป็นใหม่ แต่การให้ยาที่นานกว่า 2 ปีก็ไม่ทำให้การกลับมาเป็นใหม่ของโรคลดลง


อ้างอิง http://www.aafp.org/afp/2005/0815/p623.html
-Clinical practice guideline ทางอายุรกรรม 2548
ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ความคิดเห็น:

 1. เจอเคสที่ start PTU มาแล้วปรากฏว่า ตั้งแต่เริ่มยาก็เกิด Secondary amennorrhea ไปเลยครับ

  ไม่แน่ใจว่าเป็นผลจากยา หรือเป็นผลจากตัวโรค Hyperthyroid ที่เริ่มรักษาแล้วครับ

  ตอบลบ
 2. โรคของไทรอยด์ที่ทำให้เกิด secondary amenorrhea มักเกิดจาก ภาวะ hypothyroid
  และยาที่ใช้รักษา Hyperthyroid ก็มักไม่ทำให้เกิด
  จึงน่าจะพิจารณาหาสาเหตุอื่นเพิ่มเติมครับ

  ตอบลบ