วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

1,334. แนวทางปฏิบัติในการทำ Spinal anesthesia

แนวทางปฏิบัติในการทำ Spinal anesthesia
โดย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

เนื้อหาประกอบไปด้วย
ความหมาย
ข้อบ่งชี้
อุปกรณ์
ขั้นตอนการทำ
ยาที่ใช้และขนาดยา
ภาวะแทรกซ้อน
การดูแลผู้ป่วย


Link: http://www.rcat.in.th/ckfinder/userfiles/files/File_pdf/guidesb.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น