วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

202.Mitral-Valve Repair for Mitral-Valve Prolapseเกิดข้อผิดพลาดหัวข้อ 202 ขึ้นมาอยู่ด้านบนสุด กำลังแก้ไขครับ


Mitral-Valve Repair for Mitral-Valve Prolapse (Clinical thrapeutics) NEJM, December 3,2009บทความนี้กล่าวถึงการดูแลผู้ป่วย Mitral valve prolapse โดยการผ่าตัดซึ่งเน้นไปที่ mitral valve repair
Mitral-valve prolapse หมายถึงการที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของ mitral valve [ อาจเป็น anterior หรือ posterior leaflet หรือทั้งสองก็ได้] เคลื่อนเข้าไปใน left atrium ในช่วง systolic ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของ chronic mitral regurgitation ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จากการศึกษาพบได้ถึง2.5%
ACC และ AHA ได้จัดทำแนวทางการดูแล valvular disease ในปี 2006 และได้ปรับปรุงในปี 2008 โดยเป็น class I recommendation สำหรับ mitral-valve surgery ของ chronic severe mitral regurgitation คือเมื่อมีอาการ โดยLVEF น้อยกว่า 60%, end-systolic dimension มากกว่า 40 mm. ซึ่งส่วนใหญ่แนะนำเป็นmitral-valve repair มากกว่า replacement (class I recommendation) แนวทางได้แนะนำให้ส่งไปศูนย์บริการที่สามารถผ่าตัดได้รวมทั้งแพทย์มีประสบการณ์ในการทำ mitral-valve repair. ESC guidelines of 2007 ก็ให้คำแนะนำคล้ายกัน รวมทั้งบทความนี้กล่าวรายละเอียดในหัวข้อของ
The Clinical Problem
Pathophysiology and the Effect of Therapy
Clinical Evidence
Clinical Use Adverse Effects
Areas of Uncertainty
Guidelines
Recommendations
Source Informationเชิญอ่านเพิ่มเติม http://content.nejm.org/cgi/content/full/361/23/2261

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น